Kodukord

Laagrielu edukaks ja rõõmsaks möödumiseks palume laagrilisel ja tema vanemal (hooldajal) tutvuda meie kodukorraga.

 • laagrisse vastuvõtmine toimub eeltäidetud registreerimisvormi ja allkirjastatud kokkuleppe alusel;
 • kui laagrisse saabudes on teada, et lapsele tuleb järgi keegi teine kui lapsevanem ise, on vajalik tulles kaasa võtta allkirjastatud vabas vormis avaldus;
 • tervislikust seisundist ülevaadet andes, palume olla avameelne;
 • noortelaagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja korraldusi;
 • noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel koos lapsevanema või hooldajaga;
 • matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja ja spordiinstruktori erinõudeid;
 • tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida noortelaagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta;
 • magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud;
 • alkoholi, tubakatoodete ja teiste tervistkahjustavate ainete omamine ja tarbimine on laagris rangelt keelatud;
 • iga laagris osaleja vastutab oma asjade ja voodikoha korrashoiu eest;
 • ollakse viisakad kõigi vastu ja jälgitakse kõiki viisakusreegleid. Keelatud on vägivaldne käitumine ja ropendamine;
 • kõik käituvad kõigiga sõbralikult ja suuremad on väiksematele heaks eeskujuks. Kiusamine on keelatud;
 • kui on mingigi mure, siis ALATI räägi kasvatajate või laagri korraldajatega;
 • raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiil jne) on soovitav anda hoiule kasvataja kätte;
 • materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja;
 • noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga;
 • laagris osaleja peab suhtuma looduskeskkonda hoolivalt ja säästlikult;
 • soovi korral küsida kontakti pidamiseks kasvataja telefoninumber;
 • teised tehnilised vahendid (sülearvuti, tahvel jms) ei ole laagris vajalikud;
 • kaotatud esemete eest nt mobiiltelefon, prillid jm. laagripersonal ei vastuta;
 • kui laagriline lahkub tervislikuseisundi tõttu, omal soovil või kodukorrast mittekinnipidamise tõttu laagrist varem, laagri eest tasutud summa tagastamisele ei kuulu.
 • Metsapiiga Talu | Vilina küla, Jõgevamaa, Eesti | Telefon: +372 55 635 214 | Mail: info@metsapiiga.ee